Haven Genk

“Een partner op vlak van camerabeveiliging, alarm en toegangscontrole waarop we echt kunnen rekenen.”

Bij Haven Genk heeft JOJO Systems gezorgd voor een geïntegreerd camerasysteem in combinatie met toegangscontrole en inbraakalarm. Wesley Mazzei, verantwoordelijke Industrieel Vastgoed en Logistieke Business Unit voor o.a. Haven Genk bij Group Machiels, licht toe waarom de keuze viel op JOJO Systems en welke voordelen de samenwerking oplevert.

Haven Genk werd opgestart in 1936 vanaf de officiële opening van het Albertkanaal, met als doel ontgonnen steenkool uit de Limburgse mijnbekkens te vervoeren via het water en spoor.

Door de sluiting van de mijnen heeft Haven Genk zich toegespitst op andere activiteiten. Zo kan je op dit ogenblik terecht bij Haven Genk voor o.a. overslag; bulk per trein of water vervoeren en via de truck (met eventuele tussentijdse stockage) uitleveren; goederentreinen; containers vervoeren; containers vullen/ledigen en expeditie- en douaneactiviteiten.

Ik durf ons te vergelijken met de Haven van Antwerpen, maar dan met kleinere volumes. We bieden dus eigenlijk een volledig servicepakket aan. Voor het uitvoeren van al onze activiteiten, doen we beroep op 65 à 70 voltijdse werknemers.

Hoe zijn jullie bij JOJO Systems terechtgekomen? Stonden jullie voor bepaalde uitdagingen?

We zijn de laatste jaren enorm gegroeid, dus kwam ook meteen de urgentie voor een goede controle en beveiliging. Het terrein van Haven Genk is 48 hectare groot, zeer uitgebreid dus met verschillende toegangswegen, spoorweg, etc. We wilden er niet enkel voor zorgen dat het terrein beter beveiligd werd, maar ook hermetisch beter werd afgesloten.

Wat waren de beslissingscriteria om te kiezen voor deze beveiligingsvormen van JOJO Systems?

Als we in iets investeren, is het belangrijk dat dit gebaseerd is op een visie/strategisch plan. Zo ook voor onze beveiliging. Voor ons was een sluitend systeem belangrijk, net als de kwaliteit van de camerabeelden en het eenvoudig kunnen opvragen van deze beelden. Tel daarbij nog de prijs, de dossierkennis en het feit dat JOJO Systems een Limburgs bedrijf is. Dat maakte het plaatje compleet.

Uiteindelijk werd er een geïntegreerd camerasysteem op poten gezet in combinatie met toegangsbeveiliging en een alarmsysteem. Hebben jullie in de toekomst nog verdere plannen voor het uitbreiden van de beveiliging op jullie site?

We komen jaarlijks samen met JOJO Systems om verbeterpunten op vlak van commerciële focussen en mogelijke lacunes op ons terrein te bekijken. We hebben er samen met JOJO Systems voor gezorgd dat de mogelijkheden die er vroeger waren om ongezien en ongeregistreerd, bewust of onbewust binnen te geraken, zwaar gelimiteerd werden.

We bekijken ook nog de piste om de treinportalen te voorzien van camera’s, zodat we onze klanten de garantie kunnen bieden over de staat van de wagons en treinen die hier aankomen en vertrekken. In geval van calamiteiten kunnen deze beelden bekeken worden.

Op dit ogenblik zijn we op de oude Ford-site een nieuwe terminal aan het bouwen. De containerterminal wordt dan verplaatst naar de oude Ford-site. Uiteraard is het daar ook de bedoeling om opnieuw samen te werken met JOJO Systems om een totaalpakket aan beveiliging uit te werken: registratie, toegang van terreinen in combinatie met camera’s/alarmen.

Heeft onze beveiliging gezorgd voor een impact op uw bedrijfsprocessen?

Wij hebben op onze bulkzone toegangscontrole van JOJO Systems gekoppeld aan een intelligent weegsysteem. Vb. er komt een vrachtwagen laden, dan wilt dit zeggen dat de vrachtwagen lichter binnenkomt dan dat hij vertrekt. We gaan ervoor zorgen dat hij bij het binnenkomen gewogen wordt en dat wordt geregistreerd. Na het laden passeert de vrachtwagen opnieuw via de weegbrug. Bij het uitrijden is er een koppeling tussen de weegbrug en bareel. Dan doen we een aantal controles. Zo zijn er dus enkele interne en externe flows die we bij Haven Genk zelf gedefinieerd hebben en die de procesvoering ook wel beïnvloeden.

Welke voordelen bieden onze producten en onze dienstverlening aan uw bedrijf?

Het voordeel is natuurlijk dat onze klanten meer zekerheid hebben, doordat we voorzien zijn van camera’s, toegangscontrole en inbraakalarm. We zitten hier met een heel breed spectrum aan goederen die op een veilige manier behandeld en gestockeerd moeten worden.

Daarnaast is het ook efficiënter werken: de transporteurs gaan nu binnen en buiten op een georganiseerde, gecontroleerde en geregistreerde manier. Dat soort zaken krijg je natuurlijk wel beter op de rit met een toegangscontrolesysteem.

Hebben jullie zelf al zaken kunnen opsporen door de beveiliging?

Het is natuurlijk bedoeld om preventief te werken. Wij hebben af en toe wat schadegevallen of ongevalletjes op het terrein gehad. Dat hebben we via de camerabewaking in kaart kunnen brengen en op basis daarvan hebben we een actieplan opgesteld om dergelijke zaken te voorkomen in de toekomst. Via camerabeelden hebben we ’s nachts ook al ongewenste bezoekers kunnen detecteren, die beelden werden dan overgemaakt aan de politie.

Voor meer informatie over Haven Genk, kan u terecht op https://www.havengenk.be


Net als Haven Genk op zoek naar een oplossing om uw terrein te bewaken?

Vraag uw gratis beveiligingscan aan
Contact