DOSSIER WETGEVING CAMERA’S: Welke administratie mag je niet uit het oog verliezen voor de Camerawet?

Je hebt ervoor gekozen om een camerabewakingssysteem te laten installeren aan je woning of bedrijfspand. Bij de installatie van een camerabewakingssysteem mag je niet vergeten dat je ook wat administratie moet voltooien. In de Camerawet staan verschillende punten opgesomd die je in orde dient te brengen. Wij sommen deze graag voor je op zodat je met een gerust hart gebruik kan maken van je camerabewaking.

1. Aangifte van je camera(‘s)

Voor iedere camera dient er een aangifte te gebeuren bij de Belgische politiediensten door de verwerkingsverantwoordelijke. Werden er voor je onderneming op meerdere vestigingen camera’s geplaatst? Zorg er dan voor dat je voor elke vestiging een aangifte doet van de aanwezige camera(‘s).

Je camera(‘s) registreren kan via de website www.aangiftecamera.be

Inloggen kan met behulp van je identiteitskaart en een eID-lezer, via Itsme of met een security code (via e-mail, mobiele app of token). In de volgende stappen geef je algemene gegevens door betreffende je systeem:

  • De identiteit van de aangever
  • Type van plaats en het adres
  • Plaatsbepaling en een beschrijving van de desbetreffende camera’s
  • Gegevens met betrekking tot het verwerken van de beelden
  • Contactpersonen camerabewakingssysteem

Na het invoeren van de nodige gegevens en het voltooien van de aangifte ontvang je een bewijs van aangifte. Vergeet niet dit document op te slaan en te bewaren.

Houd in het achterhoofd dat je de camera’s één dag voor ingebruikname registreert. Bovendien ben je er verantwoordelijk voor om de aangifte minstens jaarlijks te valideren, ongeacht of er wijzigingen zijn. Worden er later alsnog wijzigingen aangebracht aan je camerabewakingssysteem (vb. camera wordt verhangen, bijkomende camera, …), doe dan meteen een aangifte van een wijziging.

2. Aanbrengen van een camera-pictogram

De camerawet legt een verplichting op om een pictogram aan te brengen zodat de betrokken personen weten dat er camerabewaking aanwezig is en zij gefilmd worden.

Wat vermeld je bij het pictogram?

  • De tekst “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
  • De naam van de verwerkingsverantwoordelijke
  • Het adres, aangevuld met het e-mailadres of telefoonnummer
  • Indien van toepassing: de gegevens van de data protection officer (dpo), website met meer informatie over de verwerking van de beelden

3. Bijhouden van een register met beeldverwerkingsactiviteiten

Vanaf het moment dat je camera’s in werking zijn gesteld, moet je in het bezit zijn van een geschreven register (elektronisch of handgeschreven) dat de beeldverwerkingsactiviteiten bijhoudt (naast het ‘gewone’ register van de verwerkingsactiviteiten, zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op verzoek van de politiediensten of de gegevensbeschermingsautoriteit zal je dit moeten voorleggen.

Interesse?

Vraag een vrijblijvende analyse aan, waarbij onze experts uw situatie volledig onder de loep nemen en advies op uw maat geven.

Benieuwd welke gegevens je moet noteren in het register? Neem een kijkje op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, waar je een voorbeeldmodel van een register kan bekijken.

Bekijk het voorbeeldmodel
Vraag uw vrijblijvende analyse aan
Contact