Je alarmsysteem linken met een meldkamer: 7 voordelen

Je woning of bedrijf is je hoogste goed. Niet enkel omwille van je medebewoners of medewerkers, maar ook door de (emotionele) waarde van de goederen en materialen. Om die reden kiezen steeds meer mensen voor een alarmsysteem, al dan niet gekoppeld aan een meldkamer.

Zo beschermen ze hun eigendom/organisatie tegen ongewenste bezoekers of tegen brand. Een aansluiting bij de meldkamer is niet verplicht, maar biedt wel een waaier aan voordelen. We lichten je in deze blog toe waarom jij profijt hebt van een aansluiting bij de meldkamer.

Wat doet een meldkamer?

De meldkamer, ook wel alarmcentrale of controlekamer genoemd, staat steeds in verbinding met je inbraak- en/of alarmsysteem. Deze verbinding wordt ook dagelijks gecontroleerd. Van zodra je alarmsysteem ingeschakeld is, ontvangt de meldkamer een signaal bij beweging of brand. Vervolgens treedt de meldkamer op volgens de afgesproken procedures. Ook technische problemen worden gemeld.

Wat zijn de voordelen van een alarmsysteem met meldkamer?

  1. Een meldkamer is 24u per dag, 7 dagen per week bemand

De meldkamer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bemand door getrainde operatoren die steeds op de hoogte zijn van welk gevolg ze moeten geven aan alarmmeldingen. Zo wordt je comfort en veiligheid steeds gegarandeerd.

  1. Contactpersonen worden steeds in cascadesysteem opgebeld

De operatoren hebben steeds een duidelijk overzicht van alle zones in je woning of bedrijf. De meldkamer geeft aan de contactpersonen door in welke zone er een alarm werd gedetecteerd. Deze contactgegevens van alle betrokken personen (naam, telefoonnummer en wachtwoord) worden op voorhand al doorgegeven aan de meldkamer.

Krijgt de meldkamer de eerste contactpersoon niet aan de lijn? Dan zal de volgende opgebeld worden, enzovoort. De operator vraagt steeds aan de contactpersoon het wachtwoord. Zo weet de operator zeker welk gevolg er gegeven moet worden.

  1. De meldkamer verwittigt de politie bij bedreiging

Je hebt de mogelijkheid om een dwangcode door te geven aan de meldkamer. Vraagt de operator je wachtwoord en geef je de dwangcode door, dan zal onmiddellijk de politie naar jouw locatie gestuurd worden.

Op die manier weet de meldkamer dat de ongewenste bezoekers nog aanwezig zijn of dat je bedreigd wordt.

  1. Een meldkamer kan aan videoverificatie doen

Doet er zich een alarm voor, dan kan je de meldkamer de toestemming geven om je camerabeelden te raadplegen. Zij kunnen dan onmiddellijk zien of het een echt of vals alarm is en sturen indien nodig de hulpdiensten (politie of brandweer).

  1. Automatische melding bij technische storingen

Je meldkamer contacteert je van zodra er technische alarmen worden vastgesteld. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • stroomuitval;
  • het wegvallen van je internet- of telefoonverbinding;
  • een lege batterij van je alarmsysteem.

Bovendien wordt er elke 24u een systeemtest uitgevoerd door de meldkamer op jouw systeem. Zo kan er snel gehandeld worden.

  1. Dankzij de meldkamer is er altijd documentatie beschikbaar

Oproepen, gegevensverkeer en meldingen worden permanent opgenomen en geregistreerd. Bij een schadegeval kan je bij de meldkamer terecht voor documentatie. Die kan dan gebruikt worden voor verder onderzoek of bij verzekeringsdossiers.

  1. Een meldkamer registreert automatisch je alarmsysteem

Bij het plaatsen van een alarmsysteem ben je steeds verplicht om dit online te registreren via deze website.

Als je kiest voor een meldkamer hoef je je hier geen zorgen over te maken. De meldkamer neemt de registratie voor alle aangesloten klanten op zich. Ook de jaarlijkse validatie van deze registratie wordt door de meldkamer uitgevoerd.

Interesse?

Vraag een vrijblijvende analyse aan, waarbij onze experts uw situatie volledig onder de loep nemen en advies op uw maat geven.

Een meldkamer hoeft helemaal niet duur te zijn. Met een minimale investering zorg je dat jouw veiligheid en gemoedsrust steeds gegarandeerd zijn. Wil je meer informatie over alarmsystemen of hoe je je systeem linkt aan een meldkamer?

Contacteer ons en ontdek hoe je jouw veiligheid kan verhogen
Vraag uw vrijblijvende analyse aan
Contact