DOSSIER WETGEVING CAMERA’S: Camera’s in jouw onderneming plaatsen: wat met de privacy van je medewerkers?

Als onderneming wil je er steeds voor zorgen dat je goederen bewaakt worden én dat de veiligheid van je medewerkers nooit uit het oog verloren wordt. Dit kan je eenvoudig bereiken door een camerabewakingssysteem te plaatsen. Wat dan met de privacy en verwerking van de beelden van je camerabewakingssysteem? In dit artikel lees je aan welke arbeidsrechtelijke aspecten je moet denken.

Sommige werknemers staan misschien niet onmiddellijk te springen wanneer ze horen dat er camerabewaking geplaatst wordt op de werkvloer. De reden is dat het cameratoezicht in sommige gevallen gevolgen kan hebben voor de privacy van de werknemer.

Camerabewaking, met of zonder opslag van de beelden, valt in dit geval onder de bepalingen van CAO nr. 68. Deze collectieve arbeidsovereenkomst stelt dat camerabewaking op de werkplek enkel is toegelaten voor volgende doeleinden:

- Gezondheid en veiligheid
- Beschermen van goederen die behoren tot de onderneming
- Productieprocescontrole ter evaluatie en verbetering van de werkorganisatie
- Controle van de arbeid van de medewerkers

  • Gezondheid en veiligheid
  • Beschermen van goederen die behoren tot de onderneming
  • Productieprocescontrole ter evaluatie en verbetering van de werkorganisatie
  • Controle van de arbeid van de medewerkers

Voortdurend of tijdelijke camerabewaking?

De onderneming kan zelf beslissen of er een voortdurende of een tijdelijke camerabewaking ingevoerd wordt.

Wat is het verschil tussen deze twee vormen van camerabewaking en welke doeleinden vallen hieronder?

Bij voortdurende camerabewaking werkt de camera permanent met als doel de veiligheid en gezondheid te garanderen, bescherming van goederen van de onderneming en de controle van het productieproces van de machines. De controle op het werk van de medewerker mag nooit uitgevoerd worden aan de hand van een voortdurende camerabewaking.

Bij tijdelijke camerabewaking hangt er tijdelijk een camera of is het een camera die vast geïnstalleerd werd, maar die slechts gedurende een of meerdere periodes functioneert. Deze vorm wordt enerzijds ingezet bij controle van de arbeid van de werknemer. Anderzijds wordt dit ook gebruikt voor controle op het productieproces door de werknemers (met het oog op de workflow te verbeteren).

Proportioneel

Bij het invoeren van camerabewaking moet de proportionaliteit steeds nageleefd worden. De camerabewaking mag enkel gebruikt worden voor een van de vier doeleinden als dat doel niet op een andere manier kan bereikt worden.

Persoonlijke levenssfeer

In principe mag er geen inmenging zijn in de persoonlijke levenssfeer van de medewerker. Is er toch een inmenging, dan moet dit tot een minimum beperkt worden en moet de onderneming de raadplegingsprocedure van de werknemersvertegenwoordigers naleven.

Medewerkers informeren

Zo maar een camerabewakingssysteem plaatsen zonder dit mee te delen aan je medewerkers is ‘not done’. De werkgever dient voor de indienststelling van de camerabewaking dit mee te delen via de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), vakbondsafvaardiging of rechtstreeks aan de werknemers zelf.

De onderneming moet volgende info meedelen:

  • Het nagestreefde doel
  • Het al dan niet bewaren van beeldgegevens
  • Aantal en plaatsing van camera’s
  • Periodes waarin de desbetreffende camera’s functioneren

Daarnaast hebben werknemers ook steeds toegang tot de beelden (cfr. de AVG). Als onderneming moet je bovendien steeds een register met beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden (naast het ‘gewone’ register van de verwerkingsactiviteiten, zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit blogartikel werd opgesteld in samenwerking met onze partner Peeters Euregio Tax en Law (Hasselt). Voor meer gedetailleerde informatie over de wetgeving, kan je altijd contact opnemen met Peeters Euregio Tax en Law

Interesse?

Vraag een vrijblijvende analyse aan, waarbij onze experts uw situatie volledig onder de loep nemen en advies op uw maat geven.

Camerabewaking biedt een meerwaarde voor jouw onderneming. Zo kan camerabewaking o.a. schade of storingen in het productieproces voorkomen.

Vraag uw vrijblijvende analyse aan
Contact