Bespaar 25% op uw beveiliging en telefonie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kleine vennootschappen een investeringsaftrek van 25% toepassen. Om in aanmerking te komen voor deze investeringsaftrek moet je als onderneming wel aan enkele voorwaarden voldoen. We lijsten ze graag voor je op.

Eerst en vooral dienen de investeringen uitgevoerd te zijn tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Het goede nieuws is dat verschillende technieken van JOJO Systems ook onder deze investeringsaftrek vallen, namelijk:

 • Toegangscontrolesystemen op parkeerterreinen (bv. poort of slagboom)
 • Telefoniesystemen (traditionele telefonie of cloudtelefonie)
 • Kluizen, voorzien van een slot dat inbraak vertragend werkt
 • Alarmsystemen
 • Camerabewaking

Aan welke voorwaarden dien je te voldoen om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek?

Je bent een kleine vennootschap (zie artikel 1:24, §§ 1-6 cfr. Wetboek vennootschappen en verenigingen). Voor het laatst afgesloten boekjaar mogen onderstaande criteria niet overschreden zijn:

 • 50 werknemers in het personeelsbestand (op jaarbasis)
 • 9 miljoen euro jaaromzet, exclusief btw
 • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro

Je dient ervoor te zorgen dat de uitgaven betreffende je investeringen opgenomen zijn in je belastingaangifte. Daarnaast dien je steeds de nodige documenten te bewaren voor de FOD Financiën en deze voor te leggen indien deze opgevraagd worden:

 • Factuur/facturen van de investering + betalingswijze van de factuur/facturen.
 • Kwaliteitsverklaring van de aannemer dient vermeld te staan op de factuur, alsook de locaties waar de werken werden uitgevoerd.
 • Bij alarmsystemen kom je enkel in aanmerking indien je bijkomend een overeenkomst met een goedgekeurde meldkamer kan voorleggen.
 • Voor camerabewakingssystemen dien je het attest van registratie van je camerabewaking op aangiftecamera.be te bewaren.

Interesse?

Vraag een vrijblijvende analyse aan, waarbij onze experts uw situatie volledig onder de loep nemen en advies op uw maat geven.

Vraag uw vrijblijvende analyse aan
Contact